Options

Proposed solution by Agnieszka Kałużna & Jacek Syguła